Uit het kasboek van toen ...

... toen euro's nog Belgische franken waren ...

... toen alles belachelijk goedkoop leek te zijn ...

... toen dat voor 'de tijd van toen' misschien toch niet zo goedkoop was dan wat wij nu denken ...

wampegalm 100 jaar

Terug in de tijd naar de financiën van jaren geleden ...

  • lidgeld voor muzikanten boven 21 jaar – 0,60 fr per maand
  • lidgeld muzikanten van buiten Arendonk – 1 fr per maand
  • aankoop alto – 300 fr
  • beschermende ereleden – 50 fr per jaar
  • gewone ereleden – 1 fr per jaar
  • vergoeding dirigent – 75 fr per repetitie
  • teerfeest: leden betalen 30 fr en de vrouwen of verloofden 40 fr
  • uitstap naar Postel: leden gratis – vrouwen betalen 10 fr en kinderen 5 fr
  • opbrengst eerste Broekkant Kermis – 9.250 fr